2310 223 683 tmprs@hotmail.com
1. Αισθάνομαι καλά και δεν έχω κλασσικά συμπτώματα σχετιζόμενα με την καρδιά (π.χ. πόνο στο στήθος, δύσπνοια, ταχυπαλμία κλπ). Είναι απαραίτητος κάποιος καρδιολογικός έλεγχος?

Η απουσία κλασσικών συμπτωμάτων αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι αλλά δεν αποκλείει την παρουσία υποκείμενων καρδιολογικών παθήσεων. Είναι συχνό το φαινόμενο να υποεκτιμούμε κάποια ήπια συμπτώματα τα οποία πιθανώς να έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σε συνδυασμό με το ατομικό / οικογενειακό ιστορικό και τον τρόπο ζωής, μπορεί να σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητος ο καρδιολογικός έλεγχος ιδιαίτερα σε ασθενείς >40 ετών και σε επιλεγμένους ασθενείς μεταξύ 20 και 40 ετών.

2. Τι ακριβώς είναι το stress echo (στρες έκο / δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία)? Είναι ασφαλής εξέταση?

Το   stress echo είναι μια υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση που διενεργείται κυρίως για τον αποκλεισμό νόσου των στεφανιαίων αγγείων. Μοιάζει με τον απλό υπέρηχο καρδιάς αλλά η διαφορά είναι ότι ασκείται ταυτόχρονα στρες (stress) στην καρδιά συνήθως  με χορήγηση φαρμάκου (δοβουταμίνη) ή με άσκηση πάνω σε κυλιόμενο τάπητα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν σχετίζεται με ακτινοβολία  και έχει αρκετά μεγαλύτερη διαγνωστική αξία σε σχέση με την απλή δοκιμασία κόπωσης. Ο ιατρός Κος Αλεξόπουλος εφαρμόζει το πρωτόκολλο που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και σε ασθενείς των οποίων η καρδιά δεν απεικονίζεται ευκρινώς με τον απλό υπέρηχο, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σκιαγραφικού Sonovue το οποίο είναι αβλαβές για τους νεφρούς  και μεγιστοποιεί τη διαγνωστική αξία της μεθόδου.

Όταν λαμβάνεται  προσεκτικά και αναλυτικά το ιστορικό του ασθενούς, το  stress echo θεωρείται  μια ασφαλής εξέταση όταν διενεργείται σε ελεγχόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον όπως αυτό που παρέχει το Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πατρών.

3. Τι ακριβώς είναι το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα? Είναι δύσκολη εξέταση?

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια εξέταση που μοιάζει αρκετά με τη γαστροσκόπηση. Σκοπός της εξέτασης είναι η εισαγωγή ενός μικρού εύκαμπτου σωλήνα (ηχοβολέα) στον οισοφάγο ο οποίος βρίσκεται ακριβώς πίσω από την καρδιά με αποτέλεσμα τη λήψη υψηλής ευκρίνειας εικόνων της καρδιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρέχεται η δυνατότητα 3D απεικόνισης η οποία αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια ιδιαίτερα στις παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων.

Η εμπειρία του ιατρού, η προσεκτική λήψη ιστορικού και η παρουσία ικανοποιητικής συνεργασίας από την πλευρά του ασθενή καθιστούν ομαλή και ασφαλή τη διενέργεια της εξέτασης σε ένα ελεγχόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον. Εάν το επιθυμεί ο ασθενής και δεν υπάρχουν σχετικές αντενδείξεις, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ήπιας καταστολής (μέθη).

4. Τι ακριβώς είναι η υπερηχοκαρδιογραφία μυοκαρδιακής παραμόρφωσης (speckle tracking)?

Η συγκεκριμένη τεχνική υπερήχου εφαρμόζεται τα τελευταία έτη και μοιάζει με τον απλό υπέρηχο/triplex καρδιάς αλλά απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές (λογισμικό) μηχανήματος και εξειδίκευση του ιατρού για να γίνει επεξεργασία των εικόνων. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι συνεισφέρει στην πρώιμη διάγνωση καρδιομυοπαθειών και επιπλοκών θεραπείας σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς (καρδιοτοξικότητα) αρκετά πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τον απλό υπέρηχο/triplex καρδιάς.

5. Τι είναι ο υπέρηχος αντίθεσης (contrast echo) και η μελέτη με φυσαλίδες (bubble study)?

O υπέρηχος αντίθεσης (contrast echo) βασίζεται στην ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού (Sonovue) το οποίο είναι αβλαβές για τους νεφρούς. Ενδείκνυται σε ασθενείς με δύσκολο ακουστικό παράθυρο (όταν η καρδιά δεν απεικονίζεται ευκρινώς με τον απλό υπέρηχο) και όταν είναι απαραίτητο να υπολογιστεί με ακρίβεια το κλάσμα εξώθησης και να αποκλεισθεί η παρουσία θρόμβου στην αριστερή κοιλία της καρδιάς.

Η μελέτη με φυσαλίδες (bubble study) είναι μια απλή μέθοδος η οποία βασίζεται στην ενδοφλέβια χορήγηση αναδευμένου ορού και χρησιμεύει στην αποκάλυψη επικοινωνιών στην καρδιά που συνήθως υπάρχουν από τη γέννηση αλλά μπορεί να σχετίζονται με καταστάσεις που συμβαίνουν στην ενήλικη ζωή.

6. Τι είναι η αξονική στεφανιογραφία? Τι διαφορά έχει με την επεμβατική στεφανιογραφία?

Η αξονική στεφανιογραφία μοιάζει με την απλή αξονική τομογραφία και αποσκοπεί στην απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών μέσω της χορήγησης ιωδιούχου σκιαγραφικού παράγοντα. Διαρκεί λίγα λεπτά και είναι αρκετά ασφαλής όταν λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό και διενεργείται σε ασθενείς που δεν έχουν σχετικές αντενδείξεις. Έχει το πλεονέκτημα ότι αποφεύγεται ο κίνδυνος επιπλοκών της κλασσικής στεφανιογραφίας (επεμβατική μέθοδος) που διενεργείται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.

7. Τι είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς? Είναι δύσκολη εξέταση?

Η μαγνητική καρδιάς αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο για την απεικόνιση της καρδιάς και χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου ο υπέρηχος καρδιάς δεν μπορεί να προσφέρει αρκετές διαγνωστικές πληροφορίες.

Αποτελεί ανώδυνη εξέταση και διενεργείται ομαλά όταν ο ασθενής δεν πάσχει από σοβαρή κλειστοφοβία.